Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan. tekst + atlas Rienks, Ir. K. A. en Ir. G. L. Walther €111,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van het dorp iKollum, 1762 €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van de dorpen Allingawier en Exmorra 1762 €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der overgeblevene pastorie goederen in de grietenie, 1763 €37,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der overgeblevene pastorie goederen in de grietenie Hemelum Oudevaert en Noordwolde, 1763 Coudum €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum, 1762 €40,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van den dorpe Minnrtsga, 1762/ €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Midlum, 1762/ €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Wynaldum, 1762 €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastegheden van de pastorie der dorpen Peins en Sweins, 1762 €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastegheden van de pastorie van de dorpen Suawoude en Tirtjerk, 1762 €32,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van de dorpen Buytenpost, Lutjepost, 1764 €17,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van het dorp Harbayum , 1763 €22,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van het dorp Dongjum, 1764 €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van den dorpe Wommeld, 1762 €20,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Ureterp en Siegerswoude, 1763 €30,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Tjerkwert, Dedgum, 1763 €27,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Surhuyzum, Augustynsga, 1763 €40,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie plaatzen van de dorpen Donkerbroek en Haule, 1764 €17,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie goederen van het dorp Lutkewierum, 1763 €22,50 Bekijk