Login
Registreer

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

732 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs
BEVEL. op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden €12,00 Bekijk
Betaalde lierde, van straatboedeel tot tippelverbod. Bassermann, Lujo €10,00 Bekijk
beschouwing der kadastrale uitkomsten in Vriesland Tonderen, A. van €120,00 Bekijk
Berlin, 13. August €11,50 Bekijk
Berlijns dagboek 1931-1933 Gans, Jaques €10,00 Bekijk
Berlijn, twestappel Scholten, Prof. Mr. L.W.G. €6,00 Bekijk
Berlijn, omtdekken en beleven Buddée, Gisela €10,00 Bekijk
Bellen voor de vrijheid, illegale telefoonverbinfingen in de Tweede Wereldoorlog Hogesteeger, Dr. G. en drs. R.A. Korving €12,00 Bekijk
Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken Eekhoff, W. (beschreven en toegelicht door) €100,00 Bekijk
Bekmopte geschiedenis der stad Hoorn. en van de Groote Kerk Abbing, C.A. €100,00 Bekijk
Bankspiegel 1861-1961 €10,00 Bekijk
Banda in beweging1885-2005 J.S. Banda-Helmholt €26,00 Bekijk
Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. €32,50 Bekijk
Baerderadiel. in Geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy €43,50 Bekijk
Atmengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden) Boeles, Mr. P.C.J.A. €15,00 Bekijk
Arthur seyss-inquart / druk 2, het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Neuman, H.J. €14,00 Bekijk
Arnhem veetig, Arnhem vijfenveertig Woude, Johan van der €10,00 Bekijk
AMSTERDAM PER VIGILANTE SCHADE VAN WESTRUM, L.C. €6,00 Bekijk
Als eb eb vloed 150 jzar Onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westbongeradeel en Dokkum, 17 december 1965 €12,00 Bekijk
Alphabetisch register of algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterborl van Friesland Leeuwen, J. van €75,00 Bekijk