Login
Registreer

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

816 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs
Clarus Campus Klaarkamp 1165-1965 €10,00 Bekijk
Churchill, het portret van een staatsman Eden, Guy €10,00 Bekijk
Burgemeester in brzettingstijd Boot, J.J.G. €15,00 Bekijk
Bonifatius'Marteldood 754-1954, €10,00 Bekijk
Bonifatius / zijn leven, zijn invloed Jelsma, Auke, €10,00 Bekijk
Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986 150 JAAR UITGEVEN VOOR HET ONDERWIJS Smit, Franck €12,00 Bekijk
Bodders yn de Fryske striid Wumkes, Dr. G.A. €35,00 Bekijk
Bodders yn de Fryske striid Wumkes, Dr. G.A. €30,00 Bekijk
Boarneboekje ta de skiednis fan Fryslân I €10,00 Bekijk
"Bloed, zweret en tranen". Groot-Brittannië en de strijd in het Midden-Oosten. €10,00 Bekijk
Bisschop Nelis, vriend van Brabants katholieken 1736-1798 Ptrick, Dr. W. €10,00 Bekijk
Bismarck, Geschichte eines Kämpfers Ludwig, Emil €20,00 Bekijk
Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan. tekst + atlas Rienks, Ir. K. A. en Ir. G. L. Walther €111,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van het dorp Kollum, 1762 €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van de dorpen Allingawier en Exmorra 1762 €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der overgeblevene pastorie goederen in de grietenie Hemelum Oudevaert en Noordwolde, 1763 Coudum €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum, 1762 €40,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Wynaldum, 1762 €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Midlum, 1762/ €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van den dorpe Minnertsga, 1762/ €35,00 Bekijk