Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

20 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Bonifatius en syn tiid. Friese editie / de hillige en it midsieuwske Fryslan Veer, Akky van der €10,00 Bekijk
De belofte gestand gedaan GESCHIEDENIS VAN DE fRIESE sTICHTINGEN 1940-1945 Schaaf €10,00 Bekijk
De dijk op hoogte. Uitgave t.g.v. het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken Raad, Harry de €21,50 Bekijk
De Elfstedentocht 1909-1986 de complete dlfstedengeschiedenis eindredactie: Pieter de Groot €25,00 Bekijk
De Heeren en de anderen, over de geschiedenis van de vijdtigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) rm fr historie van Aengwirden en Schoterland. Boltendal, R. €15,00 Bekijk
De oare helte, Nynke fan Hichtum, de frou fab Piter Jelles / druk 3 Steenmeijer-Wielenga, T. €10,00 Bekijk
EENVOUDIGE MEMOIRES EN BEMERKINGEN LAMGS STRATEN EN WEGEN, voor landgenoot dn vreemdeling, een schat van bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema (verzameld door) €75,00 Bekijk
Er viel genoeg te beleven / dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe €10,00 Bekijk
Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen Terpstra, H. €71,50 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Het licht der zeevaert, Friese bijdragen aan het zeevaartonferwijs. Feyfer, H,J. de €12,00 Bekijk
Mata Hari, het mysterie Mulder, Aukjr €12,50 Bekijk
Moord en doodslag in Friesland Schoustra, Fenno L. €12,00 Bekijk
Om hetb recht van ons Friese volk Miedema, ds. D.J. €8,00 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
Van Ambulant tot Zwaluw / de Friese ijzervloot geregistreerd Kuipers, Jelle en KoosRademakers, . €15,00 Bekijk
Wat Friese munters sloegen een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Molrn, S.J. van der €15,00 Bekijk
Winter in Friesland Brugman, Gitte. €12,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, Teake e.a.. €25,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, T. €25,00 Bekijk