Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

37 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Freules, dames, vrouwen Friese vrouwen en de burgercultuur 1850-1950 Kuiper, Yme, Nicolai, Henk, Rattink, Corien €15,00 Bekijk
Friese pioniers in Amerika Rodenhuis, Sieger €11,50 Bekijk
419 x Friesland van Slijkenburg tot Moddergat Karstkarel, Peter €15,00 Bekijk
Langs karakteristieke Friese dorpen / druk 1 Molen, S.J. van der €10,00 Bekijk
Alle middeleeuwse kerken / van Harlingen tot Wilhelmshaven Karstkarel, Peter €45,00 Bekijk
Friese preekstoelen / druk 1 Hoeve, S. tenm e.a. (red) €11,50 Bekijk
Och heden ja zo was leeuwarden / druk 1 Keikes €10,00 Bekijk
de Meesterdief uit de wouden, verhalen uit het oude Friesland Hartsema, David €11,50 Bekijk
Friesland vroeger / druk 1 Haan, Sjoerd de e.v.a, €11,50 Bekijk
Zeedijken in het Noorden / mythes e feiten over 2000 jaar kustbescherming Bosker, Fokko €20,00 Bekijk
Woonhuizen in Friesland600 jaar bouwstijlen Karstkarel, Peter €17,50 Bekijk
Friesland 1996, een jaar in beeld Redactie Leeuwarder Courant €12,00 Bekijk
Opstand in de turf, het harde leven in een veenderijgebied. druk 2 Huisman. Kerst €15,00 Bekijk
Oude beroepen Jong, Johannes Doedes de €22,50 Bekijk
Elfstedentocht / 1909-1985 / druk 1 €12,50 Bekijk
Historische zeilschepen, 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart, van Friese kogge tot Hollandse clipprer €10,00 Bekijk
eenj Eeuw nederlandse binnenvaart / druk 1 Loomeyer, Frits R. €20,00 Bekijk
De oare helte, Nynke fan Hichtum, de frou fab Piter Jelles / druk 3 Steenmeijer-Wielenga, T. €10,00 Bekijk
Er viel genoeg te beleven / dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe €10,00 Bekijk
Bonifatius en syn tiid. Friese editie / de hillige en it midsieuwske Fryslan Veer, Akky van der €10,00 Bekijk