Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

37 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Bonifatius en syn tiid. Friese editie / de hillige en it midsieuwske Fryslan Veer, Akky van der €10,00 Bekijk
Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen Terpstra, H. €71,50 Bekijk
De oare helte, Nynke fan Hichtum, de frou fab Piter Jelles / druk 3 Steenmeijer-Wielenga, T. €10,00 Bekijk
Moord en doodslag in Friesland Schoustra, Fenno L. €12,00 Bekijk
De belofte gestand gedaan GESCHIEDENIS VAN DE fRIESE sTICHTINGEN 1940-1945 Schaaf €10,00 Bekijk
Friese pioniers in Amerika Rodenhuis, Sieger €11,50 Bekijk
Friesland 1996, een jaar in beeld Redactie Leeuwarder Courant €12,00 Bekijk
De dijk op hoogte. Uitgave t.g.v. het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken Raad, Harry de €21,50 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, Teake e.a.. €25,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, T. €25,00 Bekijk
Mata Hari, het mysterie Mulder, Aukjr €12,50 Bekijk
Wat Friese munters sloegen een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Molrn, S.J. van der €15,00 Bekijk
Langs karakteristieke Friese dorpen / druk 1 Molen, S.J. van der €10,00 Bekijk
Om hetb recht van ons Friese volk Miedema, ds. D.J. €8,00 Bekijk
eenj Eeuw nederlandse binnenvaart / druk 1 Loomeyer, Frits R. €20,00 Bekijk
Van Ambulant tot Zwaluw / de Friese ijzervloot geregistreerd Kuipers, Jelle en KoosRademakers, . €15,00 Bekijk
Freules, dames, vrouwen Friese vrouwen en de burgercultuur 1850-1950 Kuiper, Yme, Nicolai, Henk, Rattink, Corien €15,00 Bekijk
Er viel genoeg te beleven / dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe €10,00 Bekijk
Och heden ja zo was leeuwarden / druk 1 Keikes €10,00 Bekijk
Woonhuizen in Friesland600 jaar bouwstijlen Karstkarel, Peter €17,50 Bekijk