Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

37 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Alle middeleeuwse kerken / van Harlingen tot Wilhelmshaven Karstkarel, Peter €45,00 Bekijk
Bonifatius en syn tiid. Friese editie / de hillige en it midsieuwske Fryslan Veer, Akky van der €10,00 Bekijk
De belofte gestand gedaan GESCHIEDENIS VAN DE fRIESE sTICHTINGEN 1940-1945 Schaaf €10,00 Bekijk
De dijk op hoogte. Uitgave t.g.v. het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken Raad, Harry de €21,50 Bekijk
De Elfstedentocht 1909-1986 de complete dlfstedengeschiedenis eindredactie: Pieter de Groot €25,00 Bekijk
De Heeren en de anderen, over de geschiedenis van de vijdtigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) rm fr historie van Aengwirden en Schoterland. Boltendal, R. €15,00 Bekijk
de Meesterdief uit de wouden, verhalen uit het oude Friesland Hartsema, David €11,50 Bekijk
De oare helte, Nynke fan Hichtum, de frou fab Piter Jelles / druk 3 Steenmeijer-Wielenga, T. €10,00 Bekijk
eenj Eeuw nederlandse binnenvaart / druk 1 Loomeyer, Frits R. €20,00 Bekijk
EENVOUDIGE MEMOIRES EN BEMERKINGEN LAMGS STRATEN EN WEGEN, voor landgenoot dn vreemdeling, een schat van bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema (verzameld door) €75,00 Bekijk
Elfstedentocht / 1909-1985 / druk 1 €12,50 Bekijk
Er viel genoeg te beleven / dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe €10,00 Bekijk
Freules, dames, vrouwen Friese vrouwen en de burgercultuur 1850-1950 Kuiper, Yme, Nicolai, Henk, Rattink, Corien €15,00 Bekijk
Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen Terpstra, H. €71,50 Bekijk
Friese pioniers in Amerika Rodenhuis, Sieger €11,50 Bekijk
Friese preekstoelen / druk 1 Hoeve, S. tenm e.a. (red) €11,50 Bekijk
Friesland 1996, een jaar in beeld Redactie Leeuwarder Courant €12,00 Bekijk
Friesland vroeger / druk 1 Haan, Sjoerd de e.v.a, €11,50 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Het licht der zeevaert, Friese bijdragen aan het zeevaartonferwijs. Feyfer, H,J. de €12,00 Bekijk