Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

36 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, Teake e.a.. €25,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, T. €25,00 Bekijk
Zeedijken in het Noorden / mythes e feiten over 2000 jaar kustbescherming Bosker, Fokko €20,00 Bekijk
419 x Friesland van Slijkenburg tot Moddergat Karstkarel, Peter €15,00 Bekijk
Woonhuizen in Friesland600 jaar bouwstijlen Karstkarel, Peter €17,50 Bekijk
Winter in Friesland Brugman, Gitte. €12,00 Bekijk
Wat Friese munters sloegen een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Molrn, S.J. van der €15,00 Bekijk
Van Ambulant tot Zwaluw / de Friese ijzervloot geregistreerd Kuipers, Jelle en KoosRademakers, . €15,00 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
Oude beroepen Jong, Johannes Doedes de €22,50 Bekijk
Opstand in de turf, het harde leven in een veenderijgebied. druk 2 Huisman. Kerst €15,00 Bekijk
Om hetb recht van ons Friese volk Miedema, ds. D.J. €8,00 Bekijk
Och heden ja zo was leeuwarden / druk 1 Keikes €10,00 Bekijk
Moord en doodslag in Friesland Schoustra, Fenno L. €12,00 Bekijk
Mata Hari, het mysterie Mulder, Aukjr €12,50 Bekijk
Langs karakteristieke Friese dorpen / druk 1 Molen, S.J. van der €10,00 Bekijk
Historische zeilschepen, 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart, van Friese kogge tot Hollandse clipprer €10,00 Bekijk
Het licht der zeevaert, Friese bijdragen aan het zeevaartonferwijs. Feyfer, H,J. de €12,00 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Friesland vroeger / druk 1 Haan, Sjoerd de e.v.a, €11,50 Bekijk