Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

926 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
A Brief History of The Order od ST. jOHN wILLIS, pAMELA (COMPILED BY) €12,00 Bekijk
Aan Babylons stromen, hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotami"r in het oud-testamentische tijdvak Beek, Prof. dr, M.A. €18,00 Bekijk
Aan de andere kant van het oostfront Suliny, FranÇois €10,00 Bekijk
aan de Mog. Heeren Staaten van Friesland, waarin de verandering van het profil van de V Deels Dyken van 1: 5. voorglooing, en 1: 3 agtergloojing, als onvoldoende en nte kostbaar wordt aangetoond Memorie van P. Camper €25,00 Bekijk
AAntekeningen betreffende de Roomsch-Katholieke Kerk im Friesland sedert de Hervorming tot het jaar 1696 Borssum Waalkens, G.H. van €29,00 Bekijk
Achttien overlevenden Hawkey, Arthur €10,00 Bekijk
A;lbum CollegiiStudiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1626-1668) J. Visser €15,00 Bekijk
Ald ark Mulder, A.K. €32,50 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 11 ecember 1944 €10,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 31 Juli 1943 €10,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 7 Mei 1943 €8,00 Bekijk
Algemene beschryvinge van oue en nieuw Friesland. 2 delen, elk 2 stukken. Sjoerd, Foeke €240,00 Bekijk
Alphabetisch register of algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterborl van Friesland Leeuwen, J. van €75,00 Bekijk
Als eb eb vloed 150 jzar Onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westbongeradeel en Dokkum, 17 december 1965 €12,00 Bekijk
AMSTERDAM PER VIGILANTE SCHADE VAN WESTRUM, L.C. €6,00 Bekijk
Arbeidsinzet / ervaringen van een 19-jarige dwangarbeider in Duitsland Ruijgrok, L.J. €12,50 Bekijk
Arnhem veetig, Arnhem vijfenveertig Woude, Johan van der €10,00 Bekijk
Atmengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden) Boeles, Mr. P.C.J.A. €15,00 Bekijk
Auf Wiedersehen, Tibet / Auf der Flucht durch Eis und Schnee Blumencron, Maria €15,00 Bekijk