Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

892 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Het Joodsche Weekblad Asscher, A. en Prof. Dr. D. Cohen (o.v.v.) €70,00 Bekijk
Boerderijenboek Middelstum- Kantens / druk 1 Vries, G. de (voorz. cie.) €75,00 Bekijk
A;lbum CollegiiStudiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1626-1668) J. Visser €15,00 Bekijk
De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland Winsemius, Mr. J.P. €20,00 Bekijk
Stock Handboek voor de Bijbelse Geschiedenis, nieuwe testament Waterink, Prof. Sr. J. €15,00 Bekijk
Stock Handboek voor de Bijbelse Geschiedenis, oude testament Waterink, Prof. Sr. J. €15,00 Bekijk
TEGENWOORDIGE STAAT VAN nEDERLAND, EEN HANDBOEK VOOR DE KENNIS VSAN ONS LAND EN VOLK Blink, Dr. H. €45,00 Bekijk
Zusters op Schiermonnikoog. Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert Gieling, Wilco €16,00 Bekijk
Onder de toren, een geschiedenis van Oostergo 1947-1994 Dullrmond, Caspar en |Ad de Haan €16,00 Bekijk
Watervloed van den 4 en 5 Februari 1825, uitgegeven ten voordedeele der ongelukkigen in de Provincie Friesland €18,00 Bekijk
Verslag van den toestand der provincie Ftriesland. 1874 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen €20,00 Bekijk
Koart oersjoch fan Fryslâns skiednis ont 1100. Hallema, A. €10,00 Bekijk
Oude archieven van den Burgelijken Stand in Friesland (overdruk uit het jaarverslagvan den Rijksarchuivaris in Friesland over 1903) €16,00 Bekijk
Heeren Compagnons van Decama-, Cuick- en Foeitsvenen en hunne Belastingplichtigen €15,00 Bekijk
Korte beschrijving van de provincie Friesland gevolgd door statistieke Berigten €17,50 Bekijk
De bewijskracht van Oorkonden naar het Oud-Friesche Recht Boltjes, Siebren. €15,00 Bekijk
Pompeji, die Ausgrabungen Santini, Loretta €10,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; vervolgende de beschryving van Zeeland €15,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland €15,00 Bekijk
Oude foto's vertellen over"De mOBILISATIEDAGEN 1939-40" €15,00 Bekijk