Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

895 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Een moord kost meer levens / druk 1de schokkende gevolgen van een van Nederlands meest geruchtmakende misdrijven Vries, Peter.R. de €10,00 Bekijk
Het wrede paradijs Speerstra, Hylke €8,00 Bekijk
Oude veldnamen van Schouwen/Duiveland, deel 1 Dreischor, Zonnemaiew enn de Gouwepolders €25,00 Bekijk
Freek Kamma, de witte papoea Keizer, Bernard €10,00 Bekijk
Kerken op de Vlieterpen, Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard Wijnsma, Arend Jan €10,00 Bekijk
Gek en Wijs tijdens Seijss nvt €20,00 Bekijk
Carmen, zonder make-up, vrijmoedig verhaal over een vreemde reis door het Spanje van heden Alma, Hans €15,00 Bekijk
Ids Wiersma tekent 's Rijks Munt, schetsen en schilderingen van industrieel ersgoed in de Utrechtse Munt / druk 1 Gemert, M. van €10,00 Bekijk
Fan poepekrus oant klavesimbel / druk 1 Groustra, G.R. €8,00 Bekijk
Mei slykboar en kramizer, Oer dykwurkers en lanoanwinners yn Fryslânen har ark / druk 1 Groustra, G.R. €11,50 Bekijk
Het Joodsche Weekblad Asscher, A. en Prof. Dr. D. Cohen (o.v.v.) €70,00 Bekijk
Boerderijenboek Middelstum- Kantens / druk 1 Vries, G. de (voorz. cie.) €75,00 Bekijk
A;lbum CollegiiStudiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1626-1668) J. Visser €15,00 Bekijk
De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland Winsemius, Mr. J.P. €20,00 Bekijk
Stock Handboek voor de Bijbelse Geschiedenis, nieuwe testament Waterink, Prof. Sr. J. €15,00 Bekijk
Stock Handboek voor de Bijbelse Geschiedenis, oude testament Waterink, Prof. Sr. J. €15,00 Bekijk
TEGENWOORDIGE STAAT VAN nEDERLAND, EEN HANDBOEK VOOR DE KENNIS VSAN ONS LAND EN VOLK Blink, Dr. H. €45,00 Bekijk
Zusters op Schiermonnikoog. Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert Gieling, Wilco €16,00 Bekijk
Onder de toren, een geschiedenis van Oostergo 1947-1994 Dullrmond, Caspar en |Ad de Haan €16,00 Bekijk
Watervloed van den 4 en 5 Februari 1825, uitgegeven ten voordedeele der ongelukkigen in de Provincie Friesland €18,00 Bekijk