Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

895 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Verslag van den toestand der provincie Ftriesland. 1874 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen €20,00 Bekijk
Koart oersjoch fan Fryslâns skiednis ont 1100. Hallema, A. €10,00 Bekijk
Oude archieven van den Burgelijken Stand in Friesland (overdruk uit het jaarverslagvan den Rijksarchuivaris in Friesland over 1903) €16,00 Bekijk
Heeren Compagnons van Decama-, Cuick- en Foeitsvenen en hunne Belastingplichtigen €15,00 Bekijk
Korte beschrijving van de provincie Friesland gevolgd door statistieke Berigten €17,50 Bekijk
De bewijskracht van Oorkonden naar het Oud-Friesche Recht Boltjes, Siebren. €15,00 Bekijk
Pompeji, die Ausgrabungen Santini, Loretta €10,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; vervolgende de beschryving van Zeeland €15,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland €15,00 Bekijk
Oude foto's vertellen over"De mOBILISATIEDAGEN 1939-40" €15,00 Bekijk
De Historia Gymnasii Leovardiebsis ab origine ad hanc aetatum Boot, I.C.G. €20,00 Bekijk
Honderd jaar Engelandvbaart, Stoomvaart Maatschappij Zeeland KNPNV 1875-12975 Klrin, prog dr. P.W. en dr.J.R. B ruijn €20,00 Bekijk
Kalma , het voor- en nageslacht. 2 gebonden delen / druk 1 Kok Drayer, S €95,00 Bekijk
der Adler 1939, Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig ubveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Luftwaffe, Band 1 €22,50 Bekijk
der Adler 1940, Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig ubveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Luftwaffe, Band 2 €22,50 Bekijk
Frieswoijk, Johan, Kuiper, Yme en KJohannes Rijpkema (onder redactie van) €12,50 Bekijk
Mei slykboar en kramizer, Oer dykwurkers en lanoanwinners yn Fryslânen har ark / druk 1 Groustra, G.R. €11,50 Bekijk
HetRode orkest / druk 5 Perrault, Gilles €10,00 Bekijk
OPm de sunens fan it Fryske folk. Tuberculose en haar bestrijding bij bevolking en veestapel in Fryslan, 1890/1940 Abbo-Tolstra, Bartje €20,00 Bekijk
Boarnerige 2 Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. / druk 1 Mol,Johannes A. €16,00 Bekijk