Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

895 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
De Waarheid, volksdagblad voor Nederland, zaterdag 6 April 1946. 5e jrg no 316 editie voor stad Groningen €10,00 Bekijk
Rond Viglius van Aytta / druk 1 Waterbolk, Dr. E. H. €15,00 Bekijk
Processen No. 2: Van Genechten Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie €45,00 Bekijk
uid-Hollandsche Redding-Maatschappij over 100 jaren Reddinfwerk [1824-1924] Uilkens, H.G.J. €145,00 Bekijk
Verzameling van Placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het wetgevend lichaam, het staats-bewind des Bataafschen Volks, en het drepartementaal bestuur van Friesland, beginnende den 16 October 1901, en eindigende den 28 April 1803. ZESDE DEEL €100,00 Bekijk
Informacie of den staet faculteyt ende gelegentheyt van de ssteden ende dorpen van Hollant enddeVrfieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV €95,00 Bekijk
The crisis Churchill, Winston €50,00 Bekijk
Waarheid en leugen in het verzet / druk 2 Smedts, Mathieu €11,50 Bekijk
Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant / druk 1 Dapper, Dr.. O. €195,00 Bekijk
Banda in beweging1885-2005 J.S. Banda-Helmholt €26,00 Bekijk
Uit de Geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel van der Veen. W.K. €40,00 Bekijk
De gritenij Dantumadiel Dr. j. Botke €96,00 Bekijk
Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. €32,50 Bekijk
Literaire reuzenpocket De geschiedenis van De Bezige Bij, 1942-1972 Roegholt, R. €10,00 Bekijk
Die Eroberung des Südpols Amundsen, Roald €225,00 Bekijk