Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

1214 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Merkwaardige kasteelen in Nederland. Deel I + Deel II + Deel III Lennep, van en Hofdijk €395,00 Bekijk
Kloek Vpolk met kloeken Moed of de overwintering der Nederlamders op Nova Zembla in de jaren 1596-1597 Louwerse, P. €375,00 Bekijk
e Wereldbol €250,00 Bekijk
Algemene beschryvinge van oue en nieuw Friesland. 2 delen, elk 2 stukken. Sjoerd, Foeke €240,00 Bekijk
Die Eroberung des Südpols Amundsen, Roald €225,00 Bekijk
Geschiedenis der Christelijke Kerk in taferelen 5 delen Diverse schrijvers €200,00 Bekijk
Vragen van den dag Blink, Dr. H. (hoofdred.) €200,00 Bekijk
Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant / druk 1 Dapper, Dr.. O. €195,00 Bekijk
Lehr- und Handbuch für Mühllreri und Mühlenbau Baumgartner, Wilh., €190,00 Bekijk
de historie gaat door eigen dorp Algra, A.. €160,00 Bekijk
Signaal 1943 complete jaargang €150,00 Bekijk
Geschiedenis van Nederlandsch Indië, 5 delen [deel 6 is nooit verschenen] Thomassren á Thuessink van der Hoop, Dr. A. en 2 anderen €145,00 Bekijk
uid-Hollandsche Redding-Maatschappij over 100 jaren Reddinfwerk [1824-1924] Uilkens, H.G.J. €145,00 Bekijk
Een bekende Onbekende, leven en werken van Anthony Winkler Prins Mark, Gjalt. van der €125,00 Bekijk
Signaal 1941 complete jaargang €125,00 Bekijk
beschouwing der kadastrale uitkomsten in Vriesland Tonderen, A. van €120,00 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk
De uithangtekens (2 delen) + Het boek der Opschriften Lennep, J van en J. Tergouw €110,00 Bekijk
Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen Berg, Herma M. van de €110,00 Bekijk
Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken Eekhoff, W. (beschreven en toegelicht door) €100,00 Bekijk