Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

827 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
de grietmannen in Friesland €25,00 Bekijk
Baerderadiel. in Geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy €43,50 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; nummer 24 €10,00 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; nummer 26 €10,00 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; nummer 18 €10,00 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; nummer 27 €10,00 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; laatste nummer [29-30] €15,00 Bekijk
Kijk, het heden in woord en beeld; nummer 21 €10,00 Bekijk
Bonifatius'Marteldood 754-1954, €10,00 Bekijk
De verbindingen tussen Ameland en de vaste wal, de geschiedenis van veerdiensten en inpolderingsplannen. €6,50 Bekijk
Kerkmuseum Janum, uithof vaN HET Fries Museum €5,50 Bekijk
Als eb eb vloed 150 jzar Onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westbongeradeel en Dokkum, 17 december 1965 €12,00 Bekijk
BIG BEN , NO 2 €10,00 Bekijk
Nieuwsblad van het Noorden, 55e jrg. no 114 maanjdag 18 Mei 1942 6 pagina's €10,00 Bekijk
De Prins der geïllustreerde bladen, 19123 €65,00 Bekijk
De Prins der geïllustreerde bladen, 1917 €65,00 Bekijk
De Prins der geïllustreerde bladen, 1925 €65,00 Bekijk
De Prins der geïllustreerde bladen, 1927 €65,00 Bekijk
De Prins der geïllustreerde bladen, 1918 €65,00 Bekijk
Zo meenden vreemden, wat zeiden vreemdelibgeb ovrt ond land van de 16de tot de 19fr eeuw. €10,00 Bekijk