Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

892 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. €32,50 Bekijk
Bankspiegel 1861-1961 €10,00 Bekijk
Dagboekfragmenten 1940-1945 €20,00 Bekijk
Victorie! gewijs rievollr"Engelsche terugtochten. Augustus 1941 €12,00 Bekijk
Duitsche mijnen roepen de jeugd! €11,50 Bekijk
De Courant Het Nieuws van den Dag, zaterdag 19 Juni 1943 €10,00 Bekijk
"Drie eeuwen Merklappen" €11,50 Bekijk
Het Proces Blokzijl €10,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Ureterp en Siegerswoude, 1763 €30,00 Bekijk
De Wervelwind no 4 dd. juli 1942 €12,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Tjerkwert, Dedgum, 1763 €27,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastegheden van de pastorie der dorpen Peins en Sweins, 1762 €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastegheden van de dorpen Surhuyzum, Augustynsga, 1763 €40,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastegheden van de pastorie van de dorpen Suawoude en Tirtjerk, 1762 €32,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van het dorp Pietersbierum, 1763 €22,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie goederen van de dorpen Peperga en Blesdycke, 1763 €32,50 Bekijk
Madoc, jrg 8, nr. 2 juni 1994 €6,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie vastigheden van de dorpen Oudehaske, Haskerdijken, 1763 €12,50 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie plaatzen van de dorpen Oosterwolde, Vochtele en Appelscha, 1763 €30,00 Bekijk
Deductie en Request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel overgegeven aan hunne edele mogende de Heeeren Staten van Friesland. €45,00 Bekijk