Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

1197 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Korte beschrijving van de provincie Friesland gevolgd door statistieke Berigten €17,50 Bekijk
Heeren Compagnons van Decama-, Cuick- en Foeitsvenen en hunne Belastingplichtigen €15,00 Bekijk
Oude archieven van den Burgelijken Stand in Friesland (overdruk uit het jaarverslagvan den Rijksarchuivaris in Friesland over 1903) €16,00 Bekijk
Vliegend boven nederland flying over holland / druk 1 €16,00 Bekijk
Historische zeilschepen, 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart, van Friese kogge tot Hollandse clipprer €10,00 Bekijk
Elfstedentocht / 1909-1985 / druk 1 €12,50 Bekijk
Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894-1933. Sister, please come over. Experiences of an immigrant-family from Friesland/ The Netherlands. Letters from America in the period €26,00 Bekijk
Baerderadiel. in Geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy €43,50 Bekijk
e Wereldbol €250,00 Bekijk
Sporen in het zand, 1000 jaar mensen op Terschelling fietsroutesw €10,00 Bekijk
100 jaar Wijsmuller / van uitbrengreizen in 1906 tot samenvoeging met Svitzer €26,00 Bekijk
Herinneringsalbum van den Gtooten Watersnood, Januari 1916 €15,00 Bekijk
Friesche Courant, 7 september 1944. €8,00 Bekijk
Frisia Illustrata, tien eeuwen Ftiesland en de Friezen €35,00 Bekijk
Dokkumer P.K. €10,00 Bekijk
Chronik der Eisenbahn €40,00 Bekijk
Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. €32,50 Bekijk
Informacie of den staet faculteyt ende gelegentheyt van de ssteden ende dorpen van Hollant enddeVrfieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV €95,00 Bekijk
Verzameling van Placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het wetgevend lichaam, het staats-bewind des Bataafschen Volks, en het drepartementaal bestuur van Friesland, beginnende den 16 October 1901, en eindigende den 28 April 1803. ZESDE DEEL €100,00 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk