Login
Registreer

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

748 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs
Bankspiegel 1861-1961 €10,00 Bekijk
Hedendaagschr Historie of Tegenwoordige staat vab Friesland 1e deel. €12,00 Bekijk
Wagenborg Passagiersdiensten 1976/1977 €5,00 Bekijk
Nieuwsblad van het Noorden, 55e jrg. no 114 maanjdag 18 Mei 1942 6 pagina's €10,00 Bekijk
De Telegraaf, 28 November 1944 €10,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie goederen van het dorp Marssum, 1763 €17,50 Bekijk
Trouw, 24 april 1945 Amsterdam en omstreken nr. 73 €10,00 Bekijk
BEVEL. op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden €12,00 Bekijk
De Prins, 5 juli 1924 t/m 13 juni 1925 €30,00 Bekijk
De Courant Het Nieuws van den Dag, zaterdag 19 Juni 1943 €10,00 Bekijk
Deductie en Request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel overgegeven aan hunne edele mogende de Heeeren Staten van Friesland. €45,00 Bekijk
Indisch Museum terug in Burgum, terugblik op Anne Tjibbes van der Meulen en zijn Indische verzamrling €12,00 Bekijk
Uw geboortejaar / 1936 €10,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie goederen van het vlek en dorp Mackum, Cornwert, 1764 €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van den dorpe Minnrtsga, 1762/ €35,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Midlum, 1762/ €15,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der pastorie goederen van het dorp Lutkewierum, 1763 €22,50 Bekijk
Fahrschein: Kaldenkirchen Grenze-London via Vlissingen - Harwich (retour €10,00 Bekijk
Biljet van verkopinge der overgeblevene pastorie goederen in de grietenie Hemelum Oudevaert en Noordwolde, 1763 Coudum €35,00 Bekijk
De Spiegel, christelijk Nationaal Weekblad 1937/1938 €50,00 Bekijk