Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

798 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Rio de Janeiro (Terras e aguas de Guanabara Rdgard de Cerquei9ra Falcao €250,00 Bekijk
Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland Beekman, A.A. €200,00 Bekijk
verslag van de commissue indijking Lauwerzee 1904 €195,00 Bekijk
Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant / druk 1 Dapper, Dr.. O. €195,00 Bekijk
GEDENKBOEK NIJVERHEID 1991 2 delen.1: Historie van de Marne. 2.: Boerderijen in de Marne en hun bewoners Redactiecie: G.F. Beukema, dr. L.H. Bruins, P. Lindenbergh en G.R.Meijer €190,00 Bekijk
de historie gaat door eigen dorp Algra, A.. €160,00 Bekijk
Geschiedenis van Nederlandsch Indië, 5 delen [deel 6 is nooit verschenen] Thomassren á Thuessink van der Hoop, Dr. A. en 2 anderen €145,00 Bekijk
Bekmopte geschiedenis der stad Hoorn. en van de Groote Kerk Abbing, C.A. €100,00 Bekijk
25 let ceskoslovenskeho docialistického archivnictvi, 14 Desky seat, jehopolitické postaveni, vysoka. €100,00 Bekijk
Smellingera-land, proeve van een "geakinde". €95,00 Bekijk
Terschellinger Volkslrvrn, gebruiken, Liederen, Feesten Kunst, Jaap €95,00 Bekijk
Terschellinger Volkslrvrn, gebruiken, Liederen, Feesten Kunst, Jaap €95,00 Bekijk
De Wereld Bosatlas €90,00 Bekijk
Naalyst der eerw: Heeren Predikanten Laurman, Do. Martinus €90,00 Bekijk
Verslag der commissie indijking der Lauwerzee en afstrooming van boezemwater €86,50 Bekijk
Gedenkboek Hilversum 1424- 1924 Redactie: P.J. van Ravesteijn, Jan Boerhout en C.L. Heek €85,00 Bekijk
Dantumeadeel noordelyk oostergo Berg, Herma M. van den €80,00 Bekijk
Kollumerland en Nieuw Kruisland noordelyk oostergo / druk 1 Berg, Herma M. van den €80,00 Bekijk
Reis-atlas der stoomvaart maatschappij "Nederlamd" €76,50 Bekijk
103 Afbeedingen van de wijd-vermaarde koopstad Amsterdam. Alle naar het leeven getekend. Fouquet (ATLAS VAN) €75,00 Bekijk