Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

37 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
EENVOUDIGE MEMOIRES EN BEMERKINGEN LAMGS STRATEN EN WEGEN, voor landgenoot dn vreemdeling, een schat van bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema (verzameld door) €75,00 Bekijk
Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen Terpstra, H. €71,50 Bekijk
Alle middeleeuwse kerken / van Harlingen tot Wilhelmshaven Karstkarel, Peter €45,00 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, Teake e.a.. €25,00 Bekijk
De Elfstedentocht 1909-1986 de complete dlfstedengeschiedenis eindredactie: Pieter de Groot €25,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, T. €25,00 Bekijk
Oude beroepen Jong, Johannes Doedes de €22,50 Bekijk
De dijk op hoogte. Uitgave t.g.v. het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken Raad, Harry de €21,50 Bekijk
Zeedijken in het Noorden / mythes e feiten over 2000 jaar kustbescherming Bosker, Fokko €20,00 Bekijk
eenj Eeuw nederlandse binnenvaart / druk 1 Loomeyer, Frits R. €20,00 Bekijk
Woonhuizen in Friesland600 jaar bouwstijlen Karstkarel, Peter €17,50 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
Wat Friese munters sloegen een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Molrn, S.J. van der €15,00 Bekijk
Van Ambulant tot Zwaluw / de Friese ijzervloot geregistreerd Kuipers, Jelle en KoosRademakers, . €15,00 Bekijk
Opstand in de turf, het harde leven in een veenderijgebied. druk 2 Huisman. Kerst €15,00 Bekijk
419 x Friesland van Slijkenburg tot Moddergat Karstkarel, Peter €15,00 Bekijk
De Heeren en de anderen, over de geschiedenis van de vijdtigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) rm fr historie van Aengwirden en Schoterland. Boltendal, R. €15,00 Bekijk
Freules, dames, vrouwen Friese vrouwen en de burgercultuur 1850-1950 Kuiper, Yme, Nicolai, Henk, Rattink, Corien €15,00 Bekijk
Mata Hari, het mysterie Mulder, Aukjr €12,50 Bekijk