Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

18 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
EENVOUDIGE MEMOIRES EN BEMERKINGEN LAMGS STRATEN EN WEGEN, voor landgenoot dn vreemdeling, een schat van bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema (verzameld door) €75,00 Bekijk
Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen Terpstra, H. €71,50 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, Teake e.a.. €25,00 Bekijk
De Elfstedentocht 1909-1986 de complete dlfstedengeschiedenis eindredactie: Pieter de Groot €25,00 Bekijk
Zolang de wind van de wolken waait / geschiedenis van de Friese literatuur Oppewal, T. €25,00 Bekijk
De dijk op hoogte. Uitgave t.g.v. het op Deltahoogte brengen van de Friese zeedijken Raad, Harry de €21,50 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
De Heeren en de anderen, over de geschiedenis van de vijdtigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) rm fr historie van Aengwirden en Schoterland. Boltendal, R. €15,00 Bekijk
Van Ambulant tot Zwaluw / de Friese ijzervloot geregistreerd Kuipers, Jelle en KoosRademakers, . €15,00 Bekijk
Wat Friese munters sloegen een korte geschiedenis van het Friese muntwezen. Molrn, S.J. van der €15,00 Bekijk
Mata Hari, het mysterie Mulder, Aukjr €12,50 Bekijk
Het licht der zeevaert, Friese bijdragen aan het zeevaartonferwijs. Feyfer, H,J. de €12,00 Bekijk
Moord en doodslag in Friesland Schoustra, Fenno L. €12,00 Bekijk
Winter in Friesland Brugman, Gitte. €12,00 Bekijk
De belofte gestand gedaan GESCHIEDENIS VAN DE fRIESE sTICHTINGEN 1940-1945 Schaaf €10,00 Bekijk
Bonifatius en syn tiid. Friese editie / de hillige en it midsieuwske Fryslan Veer, Akky van der €10,00 Bekijk
Om hetb recht van ons Friese volk Miedema, ds. D.J. €8,00 Bekijk