Login

Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

37 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Historische zeilschepen, 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart, van Friese kogge tot Hollandse clipprer €10,00 Bekijk
Elfstedentocht / 1909-1985 / druk 1 €12,50 Bekijk
De Heeren en de anderen, over de geschiedenis van de vijdtigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) rm fr historie van Aengwirden en Schoterland. Boltendal, R. €15,00 Bekijk
Zeedijken in het Noorden / mythes e feiten over 2000 jaar kustbescherming Bosker, Fokko €20,00 Bekijk
Het Friese Paard Bouma, l.i.,Ir. G.J.A. / E. Dijkstra en Dr. Ir. A.Osinga, l.i. €35,00 Bekijk
Winter in Friesland Brugman, Gitte. €12,00 Bekijk
De Elfstedentocht 1909-1986 de complete dlfstedengeschiedenis eindredactie: Pieter de Groot €25,00 Bekijk
Het licht der zeevaert, Friese bijdragen aan het zeevaartonferwijs. Feyfer, H,J. de €12,00 Bekijk
Friesland vroeger / druk 1 Haan, Sjoerd de e.v.a, €11,50 Bekijk
de Meesterdief uit de wouden, verhalen uit het oude Friesland Hartsema, David €11,50 Bekijk
Friese preekstoelen / druk 1 Hoeve, S. tenm e.a. (red) €11,50 Bekijk
Opstand in de turf, het harde leven in een veenderijgebied. druk 2 Huisman. Kerst €15,00 Bekijk
EENVOUDIGE MEMOIRES EN BEMERKINGEN LAMGS STRATEN EN WEGEN, voor landgenoot dn vreemdeling, een schat van bijzonderheden over Friese steden, gemeenten en meer dan 200 dorpen. J. Hepkema (verzameld door) €75,00 Bekijk
Oude beroepen Jong, Johannes Doedes de €22,50 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
Woonhuizen in Friesland600 jaar bouwstijlen Karstkarel, Peter €17,50 Bekijk
Alle middeleeuwse kerken / van Harlingen tot Wilhelmshaven Karstkarel, Peter €45,00 Bekijk
419 x Friesland van Slijkenburg tot Moddergat Karstkarel, Peter €15,00 Bekijk
Och heden ja zo was leeuwarden / druk 1 Keikes €10,00 Bekijk
Er viel genoeg te beleven / dwarse verhalen uit een tijd vol regelzucht Keizer, Douwe €10,00 Bekijk